De stad

Workshop met kinderen in leeftijd tussen 4-6 jaar waarbij ze bewust bezig zijn met hun omgeving. Hier zijn verschillende varianten in ontwikkeld, van groene stad, kunststad tot waterstad. Van hoogbouw tot laagbouw. Van fietsers, voetgangers tot autowegen en rotondes. Van pleinen tot parken. Een belangrijke aspect is het hergebruik van materialen zoals papier, textiel, karton, flesdopjes etc. Leerdoel: Kennis van de stad en interactie in de stad op eenvoudige wijze bijbrengen.