Tuin met verbeelding

Workshop voor kinderen tussen 8 en 12 jaar,  waarbij gekeken wordt naar de omgeving. Wat ontbreekt er in de omgeving? Wat kan anders ingericht worden? Kan het wat speelser? Leerdoel: Kinderen zijn bezig met hun omgeving en hun ruimtelijke inzicht vergroting.